هدر وب سایت

CONTROL TAJHIZ GHARB

تب اطلاعات کلی صفحه اصلی وب سایت

بهترین خدمت ما ، آخرین پروژه ماست
حضور شما در سایت فنی ، تخصصی شرکت کنترل تجهیز غرب را خوشامد گفته وامیدواریم آغاز و منشاء همکاری های پربار باشد . مجموعه کنترل تجهیزغرب همگام با آخرین دستاوردهای علمی و یافته های تخصصی و بکارگیری زمینه های مرتبط آماده ارائه خدمات پربار وپاسخگوئی به تمامی نیازمندی های مرتبط میباشد.

راهکارهای مخصوص اصناف
معرفی کوتاه شرکت تجهیز کنترل غرب

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت با دو زیر مجموعه بازرگانی داخلی وخارجی و تعریف و تفکیک حیطه وظایف و بکارگیری نیروهای مجرب در زمینه تعاملات مالی و بانکی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین دارا بودن نمایندیگی انحصاری چندین برند خارجی در زمینه تجهیزات ابزار دقیق و همچنین عاملیت فروش برندهای بزرگ سیستم کنترل و مانیتورینگ ، اماده ارائه خدمات بازرگانی و تامین کلیه اقلام و تجهیزات سیستم کنترل – برق و ابزار دقیق میباشد . همچنین ارئه خدمات به صورت ارزی و ریالی از دیگر توانمندیهای بالقوه این مجموعه است .

مشتریان شرکت تجهیز کنترل غرب

عاملیت فروش و نمایندگی

فوتر وب سایت

عضویت